Sıkça Sorulan Sorular

section-ee6619d
Sistit tedavisinde belli bazı antibiyotikler önerilmektedir. Bu antibiyotiklere zaman içinde direnç gelişebilmektedir. Türkiye'de antibiyotik direnç oranları yüksektir. (TR antibiyotik direnç çalışması)
Antibiyoterapi doğru kullanılmadığında vücuttaki bakteriler antibiyotik ile savaşmayı ve bu savaşı kazanmayı öğrenirler. Dolayısıyla bu bakteriler için o antibiyotik artık etkisiz hale gelmiş olur. Bu da o bakterinin o antibiyotiğe direnç kazanması anlamına gelir.
Tüm antibiyotiklerin yan etkileri vardır. Sistit için kullanılan anbiyotiklerin bir çoğunun mide bulantısı- ishal gibi yaygın yan etkileri bulunur. (referansla) Ayrıca vücuttaki genital ve bağırsak normal florasını da bozabilmektedirler. Çünkü antibiyotikler vücudumuza zararlı bakterileri öldürürken aslında faydalı bakterilerimize de zarar verir. Bu da vücudumuzun koruma kalkanını zayıflatır. Bu da normalde hastalığa sebep olmayan bakteriler bu savunma sisteminin ortadan kalkmasıyla farklı enfeksiyonlara açık hale gelir.
Evet tekrar sistit olma ihtimaliniz vardır. Her iki kadından birinde üriner sistem enfeksiyonu tekrar ediyor. Korunmak için bkz: sistitten korunma önerileri
E.coli genellikle asendan diye bilinen bir yolla bulaşmaktadır. Asendan yolla bulaşma; bağırsakta normalde yaşayan bakterilerin idrarın vücuttan atıldığı delikten (üretra) girerek idrar torbasına yerleşip çoğalması olarak tanımlanabilir.
Tistoliberin®in raporlanmış ya da bilinen bir yan etkisi yoktur.
Tistoliberin®’in Türkiye’deki ruhsat statüsü ilaç olmadığı için, herhangi bir gebelik kategorisi tanımlanmamıştır. Yurt dışında ilaç olarak ruhsatlı olduğu ülkelerde ise hamilelik kategorisi C’dir. Yeni bir ürün olduğu için henüz gebelerde yapılmış çalışması bulunmamaktadır. Hekimin deneyimi ve öngörüsüne bağlı olarak önerilebilmektedir.
Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu uzman hekim tarafından incelenmeyi gerektiren bir durumdur. Eğer yılda 3 ten fazla ya da 6 ay içinde 2 den fazla sistit ile karşılaşıyorsanız lütfen hekiminizle bu durumu paylaşınız. Tekrarlayan idrar yolları enfeksiyonlarının altta yatan bir çok sebebi olabilir. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir: -Doğuştan gelen anatomik bir farklılık -Az sıvı tüketimi, -Vajinal enfeksiyonlar, -Obezite, -Diyabet, -Spermiside, diyafram ya da kontom gibi korunma yöntemleri
Her cinsel ilişki sistite sebep olmaz ama sistit için bir risk faktörü oluşturur. Rektal açıklık (dışkının vücuttan atıldığı açıklık) ve üretral açıklığın (idrarın vücuttan atıldığı açıklık) birbirleriyle anatomik yakınlıkları sebebiyle cinsel ilişki sırasında bağırsakta yaşayan ve sistite sebep olan bakteriler üretral açıklıktan tırmanarak idrar torbasının iltihabına sebep olabilirler.